• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

OITiA

LEKARZ KIERUJĄCY ODDZIAŁEM

lek. med. Piotr Sikorski - specjalista w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii

 

LEKARZE

lek. med. Henryka Kura- specjalista w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii,

lek. med. Katarzyna Hałabis- specjalista w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii,

lek. med. Marta Kułak-Łuszczak -specjalista w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii,

 

PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA

Zoja Przystupa 

 

KONTAKT Z ODDZIAŁEM

Lekarz kierujący oddziałem

15 8436654

Pielęgniarka Oddziałowa

15 8436390

Gabinet lekarski

15 8436656

Dyżurka pielęgniarek

15 8436655

Sala wybudzeń

15 8436673

 

LOKALIZACJA:

Blok A parter JPEGschemat.jpeg

Wejście główne przez blok C oraz przez blok A od strony izby przyjęć 

 

SPECYFIKA ODDZIAŁU:

Liczba łóżek: 5,

Oddział wykonuje świadczenia z zakresu intensywnej terapii i anestezjologii, w szczególności leczenie pacjentów w stanie zagrożenia życia, konsultacje anestezjologiczne pacjentów przygotowywanych do zabiegu operacyjnego oraz wykonywanie znieczuleń operowanych pacjentów, udzielanie pomocy pacjentom w stanach zagrożenia życia na terenie całego Szpitala.

Oddział posiada salę pooperacyjną wyposażoną w nowoczesny sprzęt, która pozwala na sprawowanie opieki nad pacjentem w pierwszych godzinach po operacji.

W 2011 roku w ramach projektu „Modernizacja pomieszczeń szpitala w celu dostosowania pod względem fachowym i sanitarnym  pomieszczeń i urządzeń SPZZOZ w Janowie Lubelskim.” na Oddział Intensywnej Terapii został zakupiony  aparat do ogrzewania płynów infuzyjnych, kardiomonitory, kolumny anestezjologiczne, pompy infuzyjne, ssaki operacyjne przejezdne, wózki reanimacyjne z defibrylatorem.

Oddział Intensywnej Terapii i Anestezjologii ściśle współpracuje z:

- Z Blokiem Operacyjnym w ramach znieczulania do zabiegów operacyjnych oraz opieki nad pacjentem w trakcie i bezpośrednio po zabiegu;

- Z Oddziałem Urazowo – Ortopedycznym, Oddziałem Chirurgii Ogólnej i Oddziałem Ginekologiczno – Położniczo - Noworodkowym w zakresie znieczulania pacjentów do zabiegów i leczenia pacjentów z zagrożeniem życia,

- Ze Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym i innymi oddziałami w zakresie leczenia pacjentów z zagrożeniem życia.

Wersja XML

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Janowie Lubelskim
ul. Zamoyskiego 149
23-300 Janów Lubelski
tel. 15 84-36-611
fax 15 87-24-610
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 78382
w tym miesiącu: 6151
dzisiaj: 301