Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Do pobrania

W tym miejscu zamieszczać będziemy różne druki, formularze, wykazy przydatne dla pacjentów SPZZOZ Janów Lubelski.

1. Skierowanie do Pracowni TK -  DOCskierowanieTK.doc

2. Wniosek o wydanie kopii (wyciągu, odpisu) dokumentacji medycznej - DOCzal1wniosek.doc

3. Upoważnienie do odbioru dokumentacji medycznej - DOCzal2upowaznienie.doc

4. Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Janowie Lubelskim - DOCinformator.doc

5. Procedura postępowania z pacjentem przyjmowanym do szpitala w trybie nagłym - DOCprocedura, załącznik 1 do procedury- DOCXzałącznik 1 do procedury.docx

Wersja XML