Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ratownictwo medyczne -zespoły wyjazdowe

KIEROWNIK

lek. med. Jacek Źródło– specjalista w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu, w trakcie specjalizacji z medycyny ratunkowej

 

PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA

mgr Renata Robak- specjalistka w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego.

 

KONTAKT

Ordynator

15 8436 659

Pielęgniarka Oddziałowa

15 8436 658

Gabinet lekarski

15 8436 664, 335

Dyżurka pielęgniarek/hol

15 8436 645

Sanitariusze

15 8436 662

 

SPECYFIKA:

     W Szpitalu funkcjonują 2 zespoły wyjazdowe: specjalistyczny zespół wyjazdowy i podstawowy zespół wyjazdowy.

    Zespoły wyjazdowe realizują działania ratownicze na terenie powiatu janowskiego.  W 2013 r. zakupiono nową karetkę specjalistyczną wyposażoną w nowoczesny sprzęt specjalistyczny niezbędny do ratowania zdrowia i życia pacjentów.

    Specjalistyczny zespół wyjazdowy i podstawowy zespół wyjazdowy współpracują w zakresie telekardiologii z S. P. Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Zamościu, Oddział Kardiologiczny z Pododdziałem Intensywnej Terapii Kardiologicznej. Zastosowanie systemu telekardiologii umożliwia transmisję danych diagnostycznych, konsultacje specjalistyczne  i pomoc medyczną w nagłych przypadkach kardiologicznych, m.in. w celu ustalenia szybkiej diagnozy i ewentualnych wskazań, co do konieczności natychmiastowego przewozu chorego do Oddziału Kardiologicznego niniejszego szpitala specjalistycznego lub zastosowania odpowiedniego leczenia.

    Szpital posiada również zespół transportowy, który świadczy usługi transportu medycznego dla chorych hospitalizowanych w placówkach medycznych oraz prowadzi zabezpieczenie medyczne  imprez masowych (koncerty, zawody sportowe, pikniki integracyjne).

Wersja XML