Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Pracownia Diagnostyki obrazowej

KIEROWNIK DZIAŁU

lek. med. Monika Galek – specjalista w dziedzinie radiologii.

 

KIEROWNIK TECHNIKÓW

Agnieszka Goluch

 

KONTAKT Z PRACOWNIĄ

Gabinet lekarski

15 872 46 11 wew. 388

Rejestracja

15 872 46 11 wew. 387

Opisywanie zdjęć CT

15 872 46 11 wew. 670

Pracownia EEG, EKG

15 872 46 11 wew. 389

Pracownia USG

15 872 46 11 wew. 320

 

LOKALIZACJA:

Blok B, parter. JPEGschemat.jpeg

Wejście główne przez blok C oraz przez blok A od strony izby przyjęć.

 

SPECYFIKA PRACOWNI:

    Pracownia Diagnostyki Obrazowej świadczy usługi z zakresu badań RTG, USG, tomografii komputerowej, EKG i EEG  zlecanych przez oddziały szpitalne i poradnie. Badania wykonywane są na wysokiej jakości sprzęcie. W 2011 r.  w ramach projektu "Podniesienie jakości badań i dostępności do danych medycznych poprzez zakup specjalistycznego sprzętu medycznego zintegrowanego z systemem informatycznym w SPZZOZ Janów Lubelski" wyremontowano pracownię i zakupiono aparat RTG, aparat USG i tomograf komputerowy. Zakupiony sprzęt stanowi polepszenie jakości diagnostycznej zdjęć, daje możliwość cyfrowej obróbki i archiwizacji oraz przesyłania wyników do komórek organizacyjnych drogą elektroniczną za pomocą sieci systemu informatycznego Szpitala.

Wersja XML