Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Pracownia Diagnostyki obrazowej

KIEROWNIK DZIAŁU

lek. med. Monika Galek – specjalista w dziedzinie radiologii.

 

KIEROWNIK TECHNIKÓW

Agnieszka Goluch

 

KONTAKT Z PRACOWNIĄ

Gabinet lekarski

15 8436 388

Rejestracja

15 8436 387

Opisywanie zdjęć CT

15 8436 670

Pracownia EEG, EKG

15 8436 389

Pracownia USG

15 8436 320

 

LOKALIZACJA:

Blok B, parter. JPEGschemat.jpeg (151,19KB)

Wejście główne przez blok C oraz przez blok A od strony izby przyjęć.

 

SPECYFIKA PRACOWNI:

    Pracownia Diagnostyki Obrazowej świadczy usługi z zakresu badań RTG, USG, tomografii komputerowej, EKG i EEG  zlecanych przez oddziały szpitalne i poradnie. Badania wykonywane są na wysokiej jakości sprzęcie. W 2011 r.  w ramach projektu "Podniesienie jakości badań i dostępności do danych medycznych poprzez zakup specjalistycznego sprzętu medycznego zintegrowanego z systemem informatycznym w SPZZOZ Janów Lubelski" wyremontowano pracownię i zakupiono aparat RTG, aparat USG i tomograf komputerowy. Zakupiony sprzęt stanowi polepszenie jakości diagnostycznej zdjęć, daje możliwość cyfrowej obróbki i archiwizacji oraz przesyłania wyników do komórek organizacyjnych drogą elektroniczną za pomocą sieci systemu informatycznego Szpitala.


Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną na zdrowie ludzi i na środowisko DOCXdo pobrania (14,55KB)
 

 

 

Wersja XML