Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Poradnia Zdrowia psychicznego

PERSONEL PORADNI

dr n. med. Grzegorz Opielak - specjalista w dziedzinie psychiatrii,

dr n. med. Paulina Łukasik – specjalista w dziedzinie psychiatrii,

lek. med. Dorota Chmielewska - Bardak – specjalista w dziedzinie psychiatrii,

lek. med. Leszek Kokowicz – specjalista w dziedzinie psychiatrii,

lek. med. Piotr Kryj – specjalista w dziedzinie psychiatrii,

lek. med. Magdalena Wójcik – w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii,

mgr Katarzyna Kaniuk- psycholog,

mgr Grzegorz Sadaj – psycholog kliniczny.

 

KONTAKT

Rejestracja

15 8436683

 

LOKALIZACJA:

Pawilon medyczny. JPEGschemat.jpeg (151,19KB)

 

SPECYFIKA PORADNI :

    Poradnia udziela świadczeń w zakresie leczenia różnego rodzaju zaburzeń zdrowia psychicznego i zaburzeń zachowania, w szczególności schizofrenii i innych zaburzeń psychotycznych, zaburzeń nastroju (depresja, mania), lękowych (fobie, lęk napadowy, lęk uogólniony), obsesyjno-kompulsywnych (nerwica natręctw), reakcji na ciężki stres i zaburzenia adaptacyjne oraz zaburzenia występujących pod postacią somatyczną, zaburzeń odżywiania, snu, osobowości oraz zaburzeń psychicznych związanych z podeszłym wiekiem.

Rejestracji do poradni można dokonać codziennie telefonicznie lub osobiście.

Harmonogram pracy poradni może ulec zmianie.

Wersja XML