• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Poradnia Zdrowia psychicznego

PERSONEL PORADNI

dr n. med. Grzegorz Opielak - specjalista w dziedzinie psychiatrii,

lek. med. Dorota Chmielewska - Bardak – specjalista w dziedzinie psychiatrii,

lek. med. Leszek Kokowicz – specjalista w dziedzinie psychiatrii,

lek. med. Piotr Kryj – specjalista w dziedzinie psychiatrii,

lek. med. Magdalena Wójcik – w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii,

mgr Jacek Zieliński – psycholog,

mgr Katarzyna Kaniuk- psycholog,

mgr Grzegorz Sadaj – psycholog kliniczny.

 

HARMONOGRAM PRACY PORADNI

Poniedziałek          07.25 – 13.25

Wtorek                  07.25 – 18.00

Środa                    07.25 – 16.25

Czwartek               07.25 – 18.00

Piątek                    07.25 – 12.00

 

KONTAKT

Rejestracja

15 8436683

 

LOKALIZACJA:

Pawilon medyczny. JPEGschemat.jpeg

 

SPECYFIKA PORADNI :

    Poradnia udziela świadczeń w zakresie leczenia różnego rodzaju zaburzeń zdrowia psychicznego i zaburzeń zachowania, w szczególności schizofrenii i innych zaburzeń psychotycznych, zaburzeń nastroju (depresja, mania), lękowych (fobie, lęk napadowy, lęk uogólniony), obsesyjno-kompulsywnych (nerwica natręctw), reakcji na ciężki stres i zaburzenia adaptacyjne oraz zaburzenia występujących pod postacią somatyczną, zaburzeń odżywiania, snu, osobowości oraz zaburzeń psychicznych związanych z podeszłym wiekiem.

Rejestracji do poradni można dokonać codziennie telefonicznie lub osobiście.

Harmonogram pracy poradni może ulec zmianie.

Wersja XML

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Janowie Lubelskim
ul. Zamoyskiego 149
23-300 Janów Lubelski
tel. 15 84-36-611
fax 15 87-24-610
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 78393
w tym miesiącu: 6162
dzisiaj: 312