Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Poradnia Leczenia uzależnień

PERSONEL PORADNI

Kierownik mgr Urszula Studzińska – specjalista terapii uzależnień,

dr n. med. Grzegorz Opielak - specjalista w dziedzinie psychiatrii,

lek. med. Dorota Chmielewska - Bardak – specjalista w dziedzinie psychiatrii,

lek. med. Leszek Kokowicz – specjalista w dziedzinie psychiatrii,

mgr Adam Powęzka – specjalista terapii uzależnień,

Stanisław Wieleba  –  instruktor terapii uzależnień.

 

KONTAKT

tel.15 8436332

 

LOKALIZACJA:

Budynek hotelu, I piętro. JPEGschemat.jpeg (151,19KB)

Wejście główne.

 

SPECYFIKA PORADNI :

   Poradnia udziela świadczeń w zakresie konsultacji medycznych i ewentualnej pomocy farmakologicznej dla uzależnionych i współuzależnionych, edukacji i psychoedukacji indywidualnej i grupowej osób rejestrowanych uprawnionych do świadczeń zdrowotnych, psychoterapii indywidualnej, specjalistycznych usług z zakresu pomocy psychologicznej wynikającej z programu terapii, pomocy osobom uzależnionym, zagrożonym uzależnieniem oraz członkom ich rodzin, a w szczególności w następujących obszarach:

-    uzależnienie od środków chemicznych (leki, narkotyki, nikotyna);

-  zagrożenie uzależnieniem (osoby eksperymentujące z narkotykami, często w sytuacji życiowej sprzyjającej wchodzeniu w uzależnienia, z zaburzeniami zachowania, problemami szkolnymi);

-   pomoc pacjentom z podwójną diagnozą (uzależnienie od środków psychoaktywnych wraz z problemami natury psychicznej)

-   pomoc rodzinom osób uzależnionych, osobom współuzależnionym

-   diagnoza psychologiczna

-   kwalifikowanie do leczenia w ośrodkach rehabilitacyjno-readaptacyjnych dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych

-   kierowanie na oddział detoksykacyjny.

    Rejestracji do poradni można dokonać codziennie telefonicznie lub osobiście.

Harmonogram pracy poradni może ulec zmianie.

Wersja XML