Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Gabinet Lekarza POZ

 Naszym Pacjentom zapewniamy możliwość uzyskania ambulatoryjnej porady lekarsko-pielęgniarskiej lub wizyty domowej od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00 - 18:00

Przychodnia mieści się w strukturach organizacyjnych SPZZOZ Janów Lubelski, zatem wszyscy nasi pacjenci  mają dostęp do Przyszpitalnej Poradni Specjalistycznej oraz pełnej diagnostyki obejmującej min. badania: USG, Tomografii Komputerowej, RTG, prób wysiłkowych i wiele innych dostępnych w komórkach Szpitala.

Deklaracja wyboru lekarza POZ - DOCdeklaracja_poz.doc (94,50KB)

NASI LEKARZE POZ:

REJESTRACJA:

tel. 15 843 63 43

Informujemy, iż zgodnie z zapisami  Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 86) świadczenia gwarantowane w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna obejmują również świadczenia profilaktyczne:

1.świadczenia w ramach profilaktyki chorób układu krążenia realizowane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej

 

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Janowie Lubelskim udziela świadczeń w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie nocnej i świątecznej opieki ambulatoryjnej i wyjazdowej.

Ze świadczeń należy korzystać w przypadku nagłej choroby lub pogorszenia zdrowia, a także w związku z potrzebą zachowania ciągłości leczenia (zabiegi zlecone przez lekarza – realizowane w przychodniach).

Świadczenia udzielane są w ambulatorium szpitalnej izby przyjęć od poniedziałku do piątku w godzinach 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz całodobowo w sobotę, niedzielę i inne dni ustawowo wolne od pracy.

TELEFON KONTAKTOWY: 15 843 66 62

Wersja XML