Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Pełnomocnik do spraw praw pacjenta

Drogi Pacjencie!

Pełnomocnik do spraw praw pacjenta czuwa nad przestrzeganiem Praw Pacjenta na terenie naszej placówki. Celem pracy Pełnomocnika do spraw praw pacjenta jest prewencyjna dbałość o przestrzeganie tych praw, które zostały określone w ustawie o Prawach Pacjenta oraz Rzeczniku Praw Pacjenta. Podejmuje on działania interwencyjne w sytuacjach naruszenia praw naszych Pacjentów.

Funkcję Pełnomocnik do spraw praw pacjenta w naszym szpitalu pełni Pielęgniarka Naczelna- mgr Bożena Mróz (pokój nr 1159).

Pozostaje ona do Waszej dyspozycji, pomoże wyjaśnić wątpliwości, również życzliwie wysłucha.

 tel. 15 8436 604

Wersja XML