Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Opłaty za dokumenty

Nawet ubezpieczonym w Narodowym Fundusz Zdrowia, nie wszystkie usługi medyczne, w tym również zaświadczenia i orzeczenia o stanie zdrowia należą się bezpłatnie.

Choć nakładów na ochronę zdrowia jest coraz więcej, nadal za wiele świadczeń udzielanych przez zakłady opieki zdrowotnej musimy płacić dodatkowo.

Świadczeniobiorcy na podstawie ustawy nie przysługują:

Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, art. 16 pkt 1

Wersja XML