Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Główne założenie Szkoły Rodzenia "ILONKA"

Głównym założeniem Szkoły Rodzenia ILONKA jest emocjonalne i fizyczne przygotowanie uczestników do czynnego udziału w porodzie W naszej szkole zdobędziecie wiedzę, praktyczne umiejętności dotyczące ciąży,porodu, połogu oraz pielęgnacji i żywienia noworodka
Program szkoły koncentruje się na ćwiczeniach ogólnorozwojowych, nauce oddychania i parcia.
Wersja XML