Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zasady udostępniania dokumentacji medycznej

Informacja dla pacjentów

Udostępnianie dokumentacji medycznej

w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej

w Janowie Lubelskim

Szczegółowe  informacje w zakresie udostępniania dokumentacji medycznej, można uzyskać pod numerem telefonu:  statystyka medyczna  (15) 87-24-611 wew.  609 lub 610 lub 613

1. W celu uzyskania kopii dokumentacji medycznej, pacjent, jego opiekun ustawowy lub osoba upoważniona, składa pisemny „Wniosek o wydanie kopii ( wyciągu, odpisu) dokumentacji medycznej”.

2. Wzór wniosku można pobrać w siedzibie SP ZZOZ, ul. J. Zamoyskiego 149, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 – 14.00:

3.  Wnioski można składać w siedzibie SP ZZOZ ul. J. Zamoyskiego 149  od poniedziałku  do piątku, w godzinach od 8.00 – 14.00

4.  Sporządzenie i wydanie kopii, dokumentacji medycznej dotyczącej pacjenta, następuje na koszt wnioskodawcy za pokwitowaniem odbioru.

5. Przy odbiorze dokumentacji medycznej należy potwierdzić tożsamość dowodem osobistym lub innym dokumentem.

6. Odbiór dokumentacji medycznej:

7. W przypadku odbioru dokumentacji medycznej przez osobę upoważnioną, inną niż wskazana w dokumentacji pacjenta:

Wersja XML