Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja

Dyrekcja SPZZOZ w Janowie Lubelskim informuje, że z dniem 21 marca bieżącego roku nasz szpital  nie będzie już placówką właściwą do udzielania stacjonarnych świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenia pacjentów z rozpoznaniem Covid-19. Szpitalami przeznaczonymi do hospitalizacji pacjentów, u których zakażenie jest rozpoznaniem głównym, będą szpitale posiadające w swych strukturach oddziały zakaźne. Pacjentów z rozpoznaniem Covid - 19 należy kierować bezpośrednio do tych oddziałów.

 

Z dniem 21 marca 2022 roku zostanie także zlikwidowana tzw. karetka wymazowa. Testy  będziemy wykonywać wyłącznie w punkcie stacjonarnym przy SPZZOZ.

Wersja XML