• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Misja i polityka jakości

MISJA I POLITYKA JAKOŚCI SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W JANOWIE LUBELSKIM

Hasło misji: „ PACJENT NASZĄ TROSKĄ, JAKOŚĆ OPIEKI NASZĄ AMBICJĄ”

 

POLITYKA JAKOŚCI

Celem Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Janowie Lubelskim w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz wykonywania zabiegów rehabilitacyjnych jest świadczenie usług medycznych na wysokim poziomie zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi i oczekiwaniami pacjentów, zapewniając im i personelowi przyjazne oraz bezpieczne warunki pobytu i pracy.

Koncentrujemy się na poznawaniu i spełnianiu oczekiwań naszych pacjentów, dążymy do osiągnięcia najwyższego poziomu jakości świadczonych usług starając się, by nasza oferta była dostosowywana do ich indywidualnych potrzeb.

Przyjętą w tym zakresie politykę realizujemy poprzez następujące cele:

Chcąc osiągnąć powyższe cele podjęliśmy decyzje o wdrożeniu systemu zarządzania jakością według ISO 9001:2015.

Kierownictwo Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Janowie Lubelskim dokonując okresowych przeglądów funkcjonowania systemu zarządzania weryfikuje politykę jakości przystosowując ją do zmieniających się warunków.

Zakład nasz zarządza ryzykiem, a tym samym wszelkie decyzje o znaczeniu strategicznym w obszarze świadczenia usług medycznych podejmowane są w oparciu o wyniki szacowania i oceny ryzyka przeprowadzonej zgodnie z wcześniej przyjętą metodyką.

Powyższa polityka jest znana wszystkim zatrudnionym w zakładzie oraz podana do wiadomości zainteresowanym pacjentom.

W oparciu o ogólne cele opracowane są cele szczegółowe okresowo weryfikowane przez Dyrektora.      

Kierownictwo zakładu deklaruje nadzór nad realizacją przyjętej polityki i zobowiązuje się do zapewnienia odpowiednich zasobów i środków niezbędnych do wykonania założonych postanowień.

Wersja XML

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Janowie Lubelskim
ul. Zamoyskiego 149
23-300 Janów Lubelski
tel. 15 84-36-611
fax 15 87-24-610
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 78385
w tym miesiącu: 6154
dzisiaj: 304