Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zmniejszenie zużycia energii w ramach termomodernizacji budynków SPZZOZ w Janowie Lubelskim

Janów Lubelski, dn. 27-08-2021

Szanowni Państwo !      

Szanowni Państwo  z przyjemnością informujemy o realizacji projektu związanego z termomodernizacją budynków szpitala pn. „Zmniejszenie zużycia energii w ramach termomodernizacji budynków SPZZOZ w Janowie Lubelskim”. Projekt jest  dofinansowany w 94,88% ze środków NFOŚiGW,  a zabezpieczanie udziału własnego i koszty niekwalifikowane   w łącznej kwocie  2 261 882,00 pokrywa Powiat Janowski z e środków:

Rządowego  Funduszu  Iwestycji  Lokalnych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19  w wysokości  ok   1 111 013,00 złotych.

Całkowity koszt projektu  po zawarciu wszystkich umów z Wykonawcami  wynosi  12 282 537  zł,   kwota dofinansowania z NFOŚiGW - 10 020 655,00 zł

Tak skonstruowany montaż finansowy przy wsparciu Rządowego  Funduszu  Inwestycji  Lokalnych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 pozwala realizować duży projekt  przynoszący oszczędności  również finansowe związane z wykorzystaniem czystej energii z farmy fotowoltaicznej i kolektorów słonecznych.

Zakres rzeczowy projektu to budowa farmy fotowoltaicznej, termomodernizacja trzech  budynków  szpitala, modernizacja sieci ciepłowniczej, montaż 152 szt.  kolektorów słonecznych.

Planowane zakończenie prac  do września 2022 roku.

Wersja XML