Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zasady udzielania pomocy medycznej w SOR

W związku z pojawiającymi się w ostatnim czasie w sieci negatywnymi opiniami dotyczącymi pracy Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, wyjaśniamy, co następuje:

 

Co to jest Szpitalny Oddział Ratunkowy, w naszym rejonie potocznie zwany „pogotowiem”? Kto może korzystać z pomocy SOR?

Szpitalny Oddział Ratunkowy (czyli w skrócie SOR) jest to oddział który powinien ratować ludzi, których życie jest w niebezpieczeństwie, tzn. ich zdrowie nagle się pogorszyło lub ulegli wypadkowi. Temu zadaniu podporządkowana jest zarówno wyspecjalizowana kadra medyczna, jak i wyposażenie oddziału.

Szpitalny Oddział Ratunkowy nie powinien być traktowany jak przychodnia podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), czy też przychodnia specjalistyczna, a tak niestety często traktują go pacjenci.

Na SOR powinni trafiać wyłącznie ci, którym niezbędna jest natychmiastowa pomoc medyczna. Niestety, często zgłaszają się osoby, których problemy zdrowotne powinien rozwiązać LEKARZ RODZINNY.

 

Szpitalny Oddział Ratunkowy - czym się zajmuje?

SOR funkcjonuje w trybie 24-godzinnym.

Na wstępie jest tutaj dokonywana segregacja i kwalifikacja chorych, następnie wykonywane są wszelkie czynności stabilizujące funkcje życiowe pacjenta, a także ustalany jest kierunek dalszego postępowania diagnostycznego i leczniczego.

Lekarz dyżurujący na oddziale ratunkowym:

 

Ogólne zasady systemu wstępnej segregacji medycznej pacjentów (triage/triaż) zostały określone w procedurze pn. „PRZYJĘCIE PACJENTA W SZPITALNYM ODDZIALE RATUNKOWYM”, którą zamieszczono na stronie internetowej szpitala  pod adresem: www.szpitaljanowlubelski.pl w zakładce: ABC Pacjenta.

 

Opis postępowania w SOR:

1. Pielęgniarka/ratownik medyczny oceniają stan pacjenta i określają stopień pilności badania lekarskiego na podstawie wywiadu lub objawów chorobowych z którymi zgłosił się pacjent, wzrokowej oceny pacjenta, wykonanych pomiarów parametrów życiowych i w zależności od stwierdzonego problemu medycznego: wykonania pomiaru temperatury ciała, ciśnienia tętniczego, tętna, saturacji, EKG, liczby oddechów, glikemii, wagi ciała, skali świadomości Glasgow, skali bólu.

2.  Powyższe czynności dokumentują w Karcie segregacji medycznej, nadając odpowiedni kod pilności określony kolorami: czerwony-działanie natychmiastowe, pomarańczowy-  czas oczekiwania do 10 min, żółty-czas oczekiwania do 60 min, zielony- czas oczekiwania do 120 min, niebieski- czas oczekiwania do 240 min)

3.  Pielęgniarka/ratownik medyczny odpowiedzialni za TRIAGE informują pacjenta lub jego rodziców/opiekunów/przedstawiciela ustawowego o  maksymalnym czasie oczekiwania na badanie lekarskie.

4. W przypadku zakwalifikowania pacjenta do kategorii zielonej lub niebieskiej pielęgniarka/ratownik medyczny odpowiedzialni za TRIAGE informują pacjenta lub jego rodziców/opiekunów/przedstawiciela ustawowego o ewentualnej możliwości zgłoszenia się do swojego lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 18.00)  albo do nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej (od poniedziałku do piątku w godz. 18.00- 8.00 dnia następnego oraz całodobowo od godz. 8.00 w soboty, niedziele i inne dni wolne od pracy).

5. Po dokonaniu rejestracji pacjenta w systemie elektronicznym pielęgniarka/ratownik medyczny odpowiedzialni za TRIAGE przekazują bezpośrednio lekarzowi informację o pacjencie i ustalonym stopniu pilności badania.

6. Po wykonaniu czynności TRIAGE pielęgniarka/ratownik medyczny przekazuje Kartę segregacji medycznej lekarzowi dyżurnemu SOR.

7.    Lekarz dyżurny SOR odbierając kartę wpisuje godzinę rozpoczęcia badania pacjenta.

8.  W czasie oczekiwania pacjenta na badanie lekarskie, pielęgniarka/ratownik medyczny odpowiedzialni za triage pełnią nadzór nad stanem zdrowia poszczególnych pacjentów i ewentualnie korygują stopień pilności wstępnego badania lekarskiego /reTRIAGE/ nie rzadziej niż co 90 min.

9.   Każdy pacjent zarejestrowany w SOR zostanie zaopatrzony przez personel medyczny zgodnie z przydzielonym priorytetem.

 

Wersja XML