Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa

  Janów Lubelski, 30-11-2021r.

„Zakup stołu operacyjnego ortopedycznego dla SPZZOZ w Janowie Lubelskim”

 W dniu 30 listopada 2021 roku w janowskim szpitalu sfinalizowano inwestycję polegającą na zakupie i montażu na bloku operacyjnym nowoczesnego stołu operacyjnego, który umożliwi bezpieczną i sprawną realizację medycznych świadczeń zabiegowych w naszym szpitalu.

Wartość inwestycji wyniosła 329 670,00

Na zadanie pozyskano następujące środki:

263 736,00 zł – w ramach dotacji celowej z rezerwy ogólnej budżetu państwa w 2021 roku

47 934,00 zł - w ramach dotacji celowej z budżetu Powiatu Janowskiego

18 000,00 zł – w ramach Funduszu Prewencyjnego PZU S.A.

    Wszystkim dotującym serdecznie dziękujemy, gdyż bez pozyskania środków zewnętrznych na ten cel, nie bylibyśmy w stanie zrealizować tak kosztownego  a jednocześnie priorytetowego zakupu.

    Tylko dzięki wsparciu z rezerwy budżetu oraz misternemu montażowi finansowemu inwestycji mogliśmy rozpocząć proces realizacji zadania bardzo ważnego dla naszego szpitala, gdyż dotychczas używany w szczególności przez ortopedów stół operacyjny był zakupiony w styczniu 2008 roku. Przez te wszystkie lata był użytkowany przez naszych specjalistów bardzo intensywnie, aż w końcu w ostatnim czasie uległ poważnej awarii, która uniemożliwiała regulowanie jego ustawień w trakcie trwającego zabiegu operacyjnego.

Należy zaznaczyć, że w naszym szpitalu ortopedia i traumatologia narządu ruchu jest jedną  z wiodących dziedzin medycyny. Nasz oddział ortopedii to jeden z  najprężniejszych i stale rozwijających się ośrodków leczenia schorzeń i urazów ortopedycznych w regionie. Ze stołu będą także korzystać lekarze z innych oddziałów zabiegowych – chirurgii ogólnej oraz ginekologii.

rezerwa budżetu.jpeg


Janów Lubelski, 07-01-2019r.

„Zakup karetki pogotowia ratunkowego wraz z wyposażeniem dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Janowie Lubelskim”

Szpital powiatowy w Janowie Lubelskim zyskał nową karetkę. Ambulans został zakupiony dzięki środkom z Ministerstwa Zdrowia. Przemysław Czarnek – Wojewoda Lubelski przekazał na „ten cel”  400 tys. zł. Uroczyste przekazanie czeku i kluczyków do karetki odbyło się wczoraj tj. 7 stycznia br. w szpitalnej kaplicy. Jest to już druga karetka, którą w ciągu dwóch lat otrzymał Szpitalny Odział Ratunkowy w Janowie Lubelskim. Obecnie janowski szpital dysponuje już czterema ambulansami.

W uroczystym przekazaniu karetki uczestniczył Przemysław Czarnek – Wojewoda Lubelski, Jerzy Bielecki – Poseł na Sejm RP, Artur Pizoń – Starosta Janowski, Michał Komacki – Wicestarosta oraz dyrekcja szpitala: Dyrektor Renata Ciupak, Zastępca Dyrektora Janusz Popielec, Kierownik Działu Kadr  - Stanisław Wisiński, pracownicy Oddziału Ratunkowego, jak również kapelan szpitala ks. Krzysztof Lipski , który poświęcił nowy ambulans.

Zakup karetki jest bardzo potrzebny, w obecnej sytuacji finansowej szpitala – jak podkreśla Artur Pizoń – organu prowadzącego, czyli Powiat nie byłaby w stanie zakupić karetki z własnych środków.

Karetka posiada pełne wyposażenie, które wymagane jest przepisami prawa. Z nowego zakupu zadowoleni są z pewnością pracownicy SOR –u, którzy nie ukrywają, że Ambulans jest bardzo potrzebny, jednakże życzą sobie, aby tych wyjazdów było jak najmniej.  (tekst, foto: www.janowlubelski.pl

 

 

 

Janów Lubelski, 14-09-2018r.

Na zakup karetki SP ZZOZ w Janowie Lubelskim otrzymał środki w kwocie 400 000,00 zł. w formie dotacji z rezerwy Wojewody Lubelskiego.

Karetka zostanie wyposażona dodatkowo w urządzenie do kompresji (automatycznie wykonujące masaż serca), krzesełko kardiologiczne, nosze i ssak elektryczny.

Stosowną umowę z dostawcą karetki podpisano w dniu 14 września 2018 roku.

Wersja XML