Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przywracamy odwiedziny w oddziałach

Z dniem 24 czerwca 2021 roku przywracamy odwiedziny w oddziałach szpitalnych, z zachowaniem następujących zasad:

1. Osobą odwiedzającą może być osoba, która spełnia jeden z poniższych warunków:

- przeszła pełny cykl szczepień przeciw Covid 19, zakończony co najmniej 14 dni temu,

- przechorowała Covid-19 w okresie ostatnich 6 miesięcy,

- okazuje aktualny ujemny test PCR (data wyniku testu nie dłuższa niż 48 godzin).

Dokument potwierdzający spełnienie powyższych wymogów należy okazać personelowi w oddziale.

Kierownik lub lekarz dyżurny oddziału, w przypadkach uzasadnionych stanem zdrowia pacjenta, może odstąpić od  w/w wymogów.

2. Odwiedziny w oddziałach mogą odbywać się tylko i wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu daty i godziny z lekarzem prowadzącym/dyżurnym lub inną osobą do tego upoważnioną.

3. Obowiązuje zasada 1 odwiedzający do 1 pacjenta.

4. Czas odwiedzin nie może przekraczać 30 minut ( w przypadku OIT 15 minut).

5.  Osoba odwiedzająca jest zobowiązana do higieny rąk przed i po odwiedzinach oraz do każdorazowego wypełnienia ankiety i poddaniu się pomiarowi temperatury przed odwiedzinami.

6. Osoba odwiedzająca, w czasie odwiedzin jest zobowiązana do noszenia maseczki medycznej zasłaniającej usta i nos.

7. W trakcie odwiedzin osoba odwiedzająca nie może bez wyraźnej przyczyny wychodzić poza miejsce wyznaczone do odwiedzin oraz przemieszczać się po oddziale.

9. Osoba odwiedzająca nie może korzystać z wind – windy tylko do użytku służbowego!

 

Telefony kontaktowe:

Oddział

Gabinet lekarski

 

Oddział

Gabinet lekarski

Psychiatrii

15 8436 - 366

 

Ortopedii

15 8436 - 341

Wewnętrzny str. A

15 8436 - 630

 

Dziecięcy

15 8436 - 618

Wewnętrzny str. B

15 8436 - 629

 

Gin-poł-nowor.

15 8436 - 622

Chirurgii

15 8436 - 638

 

Rehabilitacji

15 8436 - 351

Intensywnej Terapii

15 8436 - 656

 

 

 

 

 

Wersja XML