Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Kontakt i telefony

Kontakt 

Adres:
ul. Zamoyskiego 149
23-300 Janów Lubelski

NIP: 862-14-39-920

Nr rachunku bankowego: 55 1240 5497 1111 0010 7085 1590

Rejestracja do poradni specjalistycznych:
tel. 15 84-36-361 lub 362

Dyrektor Naczelny:
tel. 15 84-36-605

Sekretariat:
tel. 15 84-36-605
fax: 15 82-35-049 (od godz 7.30 do 15.00)
fax: 15 87-24-610 (całodobowy)

Zamówienia publiczne:
tel. 15 84 36 608, 15 84 36 333

e-mail:

EPUAP: /9x954auvg4/skrytka

 

Wykaz telefonów do SPZZOZ

Rejestracja telefoniczna do poradni specjalistycznych wyłącznie pod numerami telefonów:

15 84 36 361 lub 15 84 36 362

czynna w godz. 08:00 - 15:00

W celu zestanienia połączenia z odpowiednia komórką organizacyjną szpitala należy wybrać nr:

158436 XXX, gdzie XXX jest numerem z tabeli poniżej:

ADMINISTRACJA

605 - Sekretariat szpitala
604 - Naczelna Pielęgniarka
607 - Pełnomocnik ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania, Piel. Epidemiologiczna
601 - Inspektor BHP, Inspektor d/s obronnych
609 - Statystyka Medyczna
610 - Dział Ewidencji Usług Medycznych
333 - Dział Zmówień Publicznych
612 - Sekcja Płac
613 - Kier. Działu Ewidencji Usług Medycznych
614 - Kierownik Dz. Obsł. Pracow.
603 - Dział Obsł . Prac /Kadry/
646 - Główna Księgowa
602 lub 615 - Księgowość
601 - Kierownik Działu Technicznego
651 - Informatyk

DZIAŁ TECHNICZNY I INNE

370 - Magazyn Główny
375 - Prosektura

PORADNIE SPECJALISTYCZNE

361 lub 362 - REJESTRACJA GŁÓWNA
342 - Poradnia Okulistyczna 
344 - Poradnia Laryngologiczna
336 - Poradnia Neonatologiczna
360 - Poradnia Gastroenterologiczna
332 - Poradnia Uzależnień
635 - Poradnia Chirurgiczna/Urologiczna
634 - Por. Chirurg. Gabinet Lekarski
643 - Poradnia Chirurgii Szczękowej
641 - Poradnia Ortopedyczna
363 - Poradnia Reumatologiczna
345 - Poradnia Kardiologiczna
677- Poradnia Chorób Płuc/ Endokrynologiczna
685 - Poradnia Dermatologiczna- Rejestracja
683 - Poradnia Zdrowia Psychicznego- Rejestracja
682 - Poradnia Zdrowia Psychicznego- Psycholog
393 - Poradnia Ginekologiczno-Położnicza- Rejestracja
360 - Pracownia Endoskopowa- Rejestracja


346 - PORADNIA MEDYCYNY PRACY


PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA (POZ)

343 - Rejestracja
336 - Gabinet Lekarski

NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA LEKARSKA

509 156 277  - Gabinet Lekarski/Teleporady
660 - Kierowcy

ODDZIAŁ DZIECIĘCY

616 - Ordynator
617 - Pielęgniarka Oddziałowa
618 - Gabinet Lekarski
619 - Pielęgniarki

ODDZIAŁ GIN. POŁ. NOWORODKOWY

620 - Ordynator
622 - Gabinet Lekarski /Ginekologia/
623 - Pielęgniarka Oddziałowa
621 - Lekarz Neonatolog
627 - Lekarze Trakt Porodowy
624 - Położne Położnictwo
625 - Położne Ginekologia
626 - Sala Porodowa
392 - Izba Przyjęć Położnicza

ODDZIAŁ CHIRURGII

636 - Ordynator
637 - Pielęgniarka Oddziałowa
638 - Gabinet Lekarski
639 - Pielęgniarki

ODDZIAŁ URAZOWO-ORTOPEDYCZNY

647 - Ordynator
648 - Gabinet Lekarski
640 - Pielęgniarka Oddziałowa
649 - Pielęgniarki

ODDZIAŁ WEWNĘTRZNY

628 - Ordynator
629 lub 630 - Gabinet Lekarski
631 - Pielęgniarki /s. męska/
633 - Pielęgniarki /s. żeńska/
632 - Sekretariat
394 - Pielęgniarka Oddziałowa

ODDZIAŁ PSYCHIATRII

366 - Gabinet Lekarski
606 - Pielęgniarki

ODDZIAŁ PSYCHOGERIATRII

665 - Gabinet Lekarski
381- Pielęgniarki

ODDZIAŁ REHABILITACJI

350 - Ordynator
351 - Gabinet Lekarski
353 - Pielęgniarka Oddziałowa
352 - Pielęgniarki

ODDZIAŁ INTENSYWNEJ TERAPII

654 - Ordynator
656 - Gabinet Lekarski
390 - Pielęgniarka Oddziałowa
655 - Pielęgniarki

SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY

659 - Kierownik SOR
664 lub 335 - Gabinet Lekarski
658 - Pielęgniarka Oddziałowa
660 - Kierowcy
661 - Izba Przyjęć

BLOK OPERACYJNY

364 - Pielęgniarki
674 - Oddziałowa
334 - Lekarze

OŚRODEK REHABILITACJI DZIENNEJ

397 - Gabinet Lekarski

PRACOWNIE DIAGONSTYCZNE (RTG, TK, USG, EEG)

387 - Rejestracja
388 - Gabinet Lekarski
389 - EEG, EKG

APTEKA

365- Kierownik

DZIAŁ FIZJOTERAPII

668- Rejestracja

LABORATORIUM

385- Kierownik

STERYLIZACJA

653- Kierownik

Wersja XML