Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

DE-4/34/3/2019 - Przetarg nieograniczony na dostawy materiałów szewnych, akcesoriów operacyjnych i leków

DE-4/34/3/2019, Janów Lubelski 2019.03.14

Przedmiot postępowania:

Przetarg nieograniczony na dostawy materiałów szewnych, akcesoriów operacynych i leków dla SPZZOZ w Janowie Lubelskim,

Więcej: DOCogloszenie32019.doc


Specyfikacja istotnych warunków zamówienia -DOCogloszenie3a2019.doc
Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia- Zadania 1-25 - ZIPogloszenie3b2019.zip
Załącznik nr 2 - Wzór oferty- DOCogloszenie3c2019.doc
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu- DOCogloszenie3d2019.doc
Załącznik nr 4 - Oświadczenie-grupa kapitałowa- DOCogloszenie3e2019.doc
Załącznik nr 5 - Wzór umowy-  DOCogloszenie3f2019.doc
Załącznik nr 6 - Informacja RODO- DOCogloszenie3g2019.doc
Załącznik nr 7 - Oświadczenie RODO- DOCogloszenie3h2019.doc


Informacje dodatkowe
Zapytania A- DOCogloszenie3p12019.doc, Odpowiedzi A-DOCogloszenie3o12019.doc
Zapytania B- DOCogloszenie3p22019.doc, Odpowiedzi B-DOCogloszenie3o22019.doc
Zapytania C- DOCogloszenie3p32019.doc, Odpowiedzi C-DOCogloszenie3o32019.doc
Zapytania D- DOCogloszenie3p42019.doc, Odpowiedzi D-DOCogloszenie3o42019.doc
Zapytania E- DOCogloszenie3p52019.doc, Odpowiedzi E-DOCogloszenie3o52019.doc
Zapytania F- DOCogloszenie3p62019.doc, Odpowiedzi F-DOCogloszenie3o62019.doc
Zapytania G- DOCogloszenie3p72019.doc, Odpowiedzi G-DOCogloszenie3o72019.doc
Zapytania H- DOCogloszenie3p82019.doc, Odpowiedzi H-DOCogloszenie3o82019.doc
Zapytania I- DOCogloszenie3p92019.doc, Odpowiedzi I-DOCogloszenie3o92019.doc

Informacja z otwarcia ofert- DOCogloszenie3oo2019.doc

Zawiadomienie o wyborze ofert- DOCogloszenie3ooo2019.doc

Wersja XML