Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

DE-4/34/2/2019- Przetarg nieograniczony na dostawy endoprotez

DE-4/34/2/2019, Janów Lubelski 2019.02.27

Przedmiot postępowania:

Przetarg nieograniczony na dostawy endoprotez dla SPZZOZ w Janowie Lubelskim,

Więcej: DOCogloszenie22019.doc

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - DOCogloszenie2a2019.doc
Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia - Zadania 1-3 - ZIPogloszenie2b2019.zip
Załącznik nr 2 - Wzór oferty - DOCogloszenie2c2019.doc
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu - DOCogloszenie2d2019.doc
Załącznik nr 4 - Oświadczenie-grupa kapitałowa - DOCogloszenie2e2019.doc
Załącznik nr 5 - Wzór umowy - DOCogloszenie2f2019.doc
Załącznik nr 6 - Informacja RODO - DOCogloszenie2g2019.doc
Załącznik nr 7 - Oświadczenie RODO - DOCogloszenie2h2019.doc


Informacje dodatkowe

Zapytania A- DOCogloszenie2p12019.doc, Odpowiedzi A- DOCogloszenie2o12019.doc.

Informacja z otwarcia ofert - DOCogloszenie2oo2019.doc

Zawiadomienie o wyborze ofert - DOCogloszenie2ooo2019.doc

Wersja XML