Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zaproszenie do składania ofert na dostawy środków czystości


DE-4/34/22/2020                                                                                                                                              Janów Lubelski 2020.12.29

Przedmiot postępowania:

Zaproszenie do składania ofert na dostawy środków czystości dla SPZZOZ w Janowie Lubelskim

Więcej: DOCdo pobrania
 

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia -XLSXdo pobrania
Załącznik nr 2 - Formularz oferty- DOCdo pobrania
Załącznik nr 3 - Oświadczenie wykonawcy- DOCdo pobrania
Załącznik nr 4 - Wzór umowy- DOCdo pobrania
Załącznik nr 5 - Klauzula informacyjna-  DOCdo pobrania

Zapytania i odpowiedzi A- DOCdo pobrania
 

Wersja XML