Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

DE-4/34/20/2020 Dostawy opatrunków i leków

DE-4/34/20/2020, Janów Lubelski 2020.11.19

Przedmiot postępowania:

Przetarg nieograniczony na dostawy opatrunków i leków dla SPZZOZ w Janowie Lubelskim,

Więcej: DOCdo pobrania


Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - DOCdo pobrania

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia- Zadania 1-11 - ZIPdo pobrania
Załącznik nr 2 - Wzór oferty- DOCdo pobrania
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu- DOCdo pobrania
Załącznik nr 4 - Oświadczenie-grupa kapitałowa- DOCdo pobrania
Załącznik nr 5 - Wzór umowy-  DOCdo pobrania
Załącznik nr 6 - Informacja RODO- DOCdo pobrania
Załącznik nr 7 - Oświadczenie RODO- DOCdo pobrania

 

Informacje dodatkowe:

Zapytania A do przetargu- DOCdo pobrania, Odpowiedzi A- DOCdo pobrania
Zapytania B do przetargu- DOCdo pobrania, Odpowiedzi B- DOCdo pobrania
Zapytania C do przetargu- DOCdo pobrania, Odpowiedzi C- DOCdo pobrania
Zapytania D do przetargu- DOCdo pobrania, Odpowiedzi D- DOCdo pobrania
Zapytania E do przetargu- DOCdo pobrania, Odpowiedzi E- DOCdo pobrania
Zapytania F do przetargu- DOCdo pobrania, Odpowiedzi F- DOCdo pobrania
Zapytania G do przetargu- DOCdo pobrania, Odpowiedzi G- DOCdo pobrania
Zapytania H do przetargu- DOCdo pobrania, Odpowiedzi H-  DOCdo pobrania
Zapytania I do przetargu- DOCdo pobrania, Odpowiedzi I- DOCdo pobrania
Zapytania J do przetargu- DOCdo pobrania, Odpowiedzi J- DOCdo pobrania
 

Informacja z otwarcia ofert- DOCdo pobrania
 

Zawiadomienie o wyborze ofert- DOCdo pobrania
 

 

Wersja XML