Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

DE-4/34/19/2020- Kompleksowe świadczenie usług żywienia pacjentów

DE-4/34/19/2020, Janów Lubelski 2020.11.12

Przedmiot postępowania:

Przetarg nieograniczony na kompleksowe świadczenie usług żywienia pacjentów dla SPZZOZ w Janowie Lubelskim,

Więcej:  DOCdo pobrania

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia- DOCXdo pobrania


Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - DOCdo pobrania


Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia- DOCdo pobrania
Załącznik nr 2 - Wzór oferty- DOCdo pobrania
Załącznik nr 2.1 - Załącznik do formularza oferty - DOCdo pobrania
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu-DOCdo pobrania
Załącznik nr 4 - Oświadczenie- spełnienie warunków- DOCdo pobrania
Załącznik nr 5 - Oświadczenie-grupa kapitałowa- DOCdo pobrania
Załącznik nr 6 - Wzór umowy- DOCdo pobrania
Załącznik nr 7 - Oświadczenie- dysponowanie kuchnią - DOCdo pobrania
Załącznik nr 8 - Oświadczenie o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych- DOCdo pobrania
Załącznik nr 9 - Informacja RODO- DOCdo pobrania
Załącznik nr 10 - Oświadczenie RODO- DOCdo pobrania
 

Informacje dodatkowe do SIWZ- DOCdo pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - DOCdo pobrania


Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia- DOCdo pobrania
Załącznik nr 2 - Wzór oferty- DOCZał. nr 2 - Wzór - oferty.doc
Załącznik nr 2.1 - Załącznik do formularza oferty - DOCdo pobrania
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu- DOCdo pobrania
Załącznik nr 4 - Oświadczenie- spełnienie warunków- DOCdo pobrania
Załącznik nr 5 - Oświadczenie-grupa kapitałowa- DOCdo pobrania
Załącznik nr 6 - Wzór umowy- DOCdo pobrania
Załącznik nr 7 - Oświadczenie- dysponowanie kuchnią - DOCdo pobrania
Załącznik nr 8 - Oświadczenie o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych- DOCdo pobrania
Załącznik nr 9 - Informacja RODO- DOCdo pobrania
Załącznik nr 10 - Oświadczenie RODO- DOCdo pobrania

 

Informacja z otwarcia ofert- DOCdo pobrania

Zawiadomienie o wyborze oferty- DOCdo pobrania
 


 

Wersja XML