Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

DE-4/34/17/2020 Dostawy cefalosporyn i leków

DE-4/34/17/2020, Janów Lubelski 2020.10.22

Przedmiot postępowania:

Przetarg nieograniczony na dostawy cefalosporyn i leków dla SPZZOZ w Janowie Lubelskim.

Więcej: DOCdo pobrania

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: DOCdo pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia -DOCdo pobrania

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia- ZIPdo pobrania
Załącznik nr 2 - Wzór oferty- DOCdo pobrania
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu- DOCdo pobrania
Załącznik nr 4 - Oświadczenie-grupa kapitałowa- DOCdo pobrania
Załącznik nr 5 - Wzór umowy- DOCdo pobrania
Załącznik nr 6 - Informacja RODO- DOCdo pobrania
Załącznik nr 7 - Oświadczenie RODO-DOCdo pobrania

 

Informacje dodatkowe:

Zapytania A do przetargu- DOCdo pobrania, Odpowiedzi A- DOCdo pobrania
Zapytania B do przetargu- DOCdo pobrania, Odpowiedzi B- DOCdo pobrania
Zapytania C do przetargu- DOCdo pobrania, Odpowiedzi C- DOCdo pobrania
Zapytania D do przetargu- DOCdo pobrania, Odpowiedzi D- DOCdo pobrania
Modyfikacja treści SIWZ-  DOCdo pobrania,
Zapytania E do przetargu- DOCdo pobrania, Odpowiedzi E- DOCdo pobrania
Modyfikacja treści SIWZ II-  DOCdo pobrania,

Informacje do SIWZ- DOCdo pobrania

Informacja z otwarcia ofert- DOCdo pobrania

Zawiadomienie o wyborze oferty- DOCdo pobrania
 

Wersja XML