Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zapytania ofertowe


DE-4/34/18/2020                                                                                                                                              Janów Lubelski 2020.10.20

Przedmiot postępowania:

Zaproszenie do składania ofert na dostawy gazów medycznych dla SPZZOZ w Janowie Lubelskim

Więcej: DOCdo pobrania
 

Załącznik nr 1 - Formularz oferty - DOCdo pobrania
Załącznik nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia- DOCdo pobrania
Załącznik nr 3 - Oświadczenie wykonawcy- DOCdo pobrania
Załącznik nr 4 - Wzór umowy- DOCdo pobrania
Załącznik nr 5 - Klauzula informacyjna-  DOCdo pobrania

 

Informacja dodatkowa- DOCdo pobrania
 

Wersja XML