Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zlecenie testów na Covid-19 przez lekarzy POZ

ZLECANIE TESTÓW NA COVID - 19 PRZEZ LEKARZY PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ:

Masz objawy charakterystyczne dla COVID-19: gorączka, duszność, kaszel, utrata węchu lub smaku lub objawy infekcji, zgłoś ten problem swojemu lekarzowi rodzinnemu (telefonicznie).

Każdy POZ ma obowiązek świadczenia swych usług w dni powszednie (od poniedziałku do piątku) w godz. 8.00 – 18.00.

Porady i konsultacje  lekarza rodzinnego  udzielane są  WYŁĄCZNIE po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym.

PORADNIE LEKARZY RODZINNYCH z terenu powiatu janowskiego:

Pacjent kontaktuje się z POZ, aby ustalić termin porady osobistej lub teleporady. 

W przypadku dzieci do 2 r.ż. porada ma zawsze formę osobistą.  

Jeśli pacjent ma objawy, wtedy lekarz podstawowej opieki decyduje o zleceniu testu za pośrednictwem aplikacji gabinet.gov.pl oraz przekazuje pacjentowi informację o mobilnych punktach pobrań tzw. drive thru, w których można wykonać badanie (lekarz informuje pacjenta o konieczności unikania transportu publicznego).  

Wersja XML