Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dyrekcja

Kadra kierownicza

Dyrektor

mgr Renata Ciupak

P.O. Z-ca Dyrektora ds. lecznictwa

lek. Wojciech Miazga

specjalista ortopedii i traumatologii ruchu

Pielęgniarka naczelna

mgr Bożena Mróz

Główny Księgowy

mgr Dorota Puchala-Gnat

P.O Kierownik Działu Technicznego

Stanisław Gajur

Kierownik Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

mgr Robert Goluch

Kierownik Działu Kadr

mgr Stanisław Wisiński

Kierownik Działu Statystyki Medycznej i Ewidencji Świadczeń Medycznych

mgr Małgorzata Sowa

Wersja XML