• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dyrekcja

Kadra kierownicza

P.O. Dyrektor

mgr Renata Ciupak

Z-ca Dyrektora ds. lecznictwa

lek.med. Janusz Popielec

Pielęgniarka naczelna

mgr Bożena Mróz

P.O. Główny Księgowy

mgr Bożena Kałduś

P.O Kierownik Działu Technicznego

Stanisław Gajur

Kierownik Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

mgr Robert Goluch

Kierownik Działu Kadr

mgr Stanisław Wisiński

Kierownik Działu Statystyki Medycznej i Ewidencji Świadczeń Medycznych

mgr Małgorzata Sowa

Wersja XML

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Janowie Lubelskim
ul. Zamoyskiego 149
23-300 Janów Lubelski
tel. 15 84-36-611
fax 15 87-24-610
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 78356
w tym miesiącu: 6125
dzisiaj: 275