Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

DE-4/34/9/2020- Przetarg nieograniczony na dostawy endoprotez

DE-4/34/9/2020, Janów Lubelski 2020.06.04

Przedmiot postępowania:

Przetarg nieograniczony na dostawy endoprotez dla SPZZOZ w Janowie Lubelskim,

Więcej: DOCdo pobrania
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia- DOCdo pobrania


Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - DOCdo pobrania
Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia - Zadania 1-3 - ZIPdo pobrania
Załącznik nr 2 - Wzór oferty - DOCdo pobrania
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu - DOCdo pobrania
Załącznik nr 4 - Oświadczenie-grupa kapitałowa - DOCdo pobrania
Załącznik nr 5 - Wzór umowy - DOCdo pobrania
Załącznik nr 6 - Informacja RODO - DOCdo pobrania
Załącznik nr 7 - Oświadczenie RODO - DOCdo pobrania

Informacje dodatkowe:

Modyfikacja treści SIWZ- DOCdo pobrania
Zapytania A- DOCdo pobrania, Odpowiedzi A- DOCdo pobrania

Informacja z otwarcia ofert- DOCdo pobrania

Zawiadomienie o wyborze oferty- DOCdo pobrania
 

Wersja XML