Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

DE-4/34/7/2020 - Przetarg nieograniczony na dostawy płynów infuzyjnych i leków

DE-4/34/7/2020, Janów Lubelski 2020.05.14

Przedmiot postępowania:

Przetarg nieograniczony na dostawy płynów infuzyjnych i leków dla SPZZOZ w Janowie Lubelskim,

Więcej: DOCdo pobrania
 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia -DOCdo pobrania
Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia- Zadania 1-12- ZIPdo pobrania
Załącznik nr 2 - Wzór oferty- DOCdo pobrania
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu- DOCdo pobrania
Załącznik nr 4 - Oświadczenie-grupa kapitałowa- DOCdo pobrania
Załącznik nr 5 - Wzór umowy- DOCdo pobrania
Załącznik nr 6 - Klauzula informacyjna- DOCdo pobrania
Załącznik nr 7 - Oświadczenie RODO- DOCdo pobrania

 

Informacje dodatkowe:

Zapytania A do przetargu- DOCdo pobrania, Odpowiedzi A- DOCdo pobrania,
Zapytania B do przetargu- DOCdo pobrania, Odpowiedzi B- DOCdo pobrania,
Zapytania C do przetargu- DOCdo pobrania, Odpowiedzi C- DOCdo pobrania,
 

Modyfikacja treści SIWZ- DOCdo pobrania
 

Informacja z otwarcia ofert-  DOCdo pobrania
Poprawiona informacja z otwarcia ofert- DOCdo pobrania

 

Zawiadomienie o wyborze oferty-DOCdo pobrania
 

 

Wersja XML