Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

DE-4/34/7/2020 - Przetarg nieograniczony na dostawy płynów infuzyjnych i leków

DE-4/34/7/2020, Janów Lubelski 2020.05.14

Przedmiot postępowania:

Przetarg nieograniczony na dostawy płynów infuzyjnych i leków dla SPZZOZ w Janowie Lubelskim,

Więcej: DOCdo pobrania (141,50KB)
 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia -DOCdo pobrania (167,00KB)
Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia- Zadania 1-12- ZIPdo pobrania (90,03KB)
Załącznik nr 2 - Wzór oferty- DOCdo pobrania (37,00KB)
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu- DOCdo pobrania (50,50KB)
Załącznik nr 4 - Oświadczenie-grupa kapitałowa- DOCdo pobrania (35,00KB)
Załącznik nr 5 - Wzór umowy- DOCdo pobrania (68,50KB)
Załącznik nr 6 - Klauzula informacyjna- DOCdo pobrania (48,50KB)
Załącznik nr 7 - Oświadczenie RODO- DOCdo pobrania (43,00KB)

 

Informacje dodatkowe:

Zapytania A do przetargu- DOCdo pobrania (41,00KB), Odpowiedzi A- DOCdo pobrania (40,50KB),
Zapytania B do przetargu- DOCdo pobrania (47,00KB), Odpowiedzi B- DOCdo pobrania (40,00KB),
Zapytania C do przetargu- DOCdo pobrania (41,50KB), Odpowiedzi C- DOCdo pobrania (39,00KB),
 

Modyfikacja treści SIWZ- DOCdo pobrania (42,50KB)
 

Informacja z otwarcia ofert-  DOCdo pobrania (69,50KB)
Poprawiona informacja z otwarcia ofert- DOCdo pobrania (70,00KB)

 

Zawiadomienie o wyborze oferty-DOCdo pobrania (107,00KB)
 

 

Wersja XML