Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Darowizny na rzecz szpitala

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Janowie Lubelskim prosi o dokonywanie dobrowolnych wpłat na rachunek bankowy o numerze: 

55 1240 5497 1111 0010 7085 1590

Tytuł wpłaty: darowizna COVID-19

 

Zgromadzone fundusze zostaną przeznaczone na zabezpieczenie szpitala w środki pierwszej potrzeby w walce z koronawirusem.

Każda wpłata pomoże w ratowaniu życia.

 

Dyrekcja i Pracownicy SPZZOZ Janów Lubelski

Wersja XML