Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

DE-4/36/1-p3/p/2016 Przetarg nieograniczony na wykonanie instalacji solarnej

DE-4/36/1-p3/p/2016 , Janów Lubelski 2020.03.05

Przedmiot postępowania:

Przetarg nieograniczony na wykonanie instalacji solarnej dla SPZZOZ w Janowie Lubelskim,

Więcej: DOCdo pobrania
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - DOCdo pobrania


Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia- DOCXdo pobrania
Załącznik nr 1 - Branża elektryczna- ZIPdo pobrania
Załącznik nr 1 - Branża sanitarna- ZIPdo pobrania
Załącznik nr 1 - Projekt wydzielenia sieci- ZIPdo pobrania
Załącznik nr 2 - Wzór oferty- DOCdo pobrania
Załącznik nr 3 - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania- DOCdo pobrania
Załącznik nr 4 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu- DOCdo pobrania
Załącznik nr 5 - Wykaz robót- DOCdo pobrania
Załącznik nr 6 - Wykaz osób- DOCdo pobrania
Załącznik nr 7 - Oświadczenie o zatrudnieniu osób- DOCdo pobrania
Załącznik nr 8 - Wzór umowy- DOCdo pobrania
Załącznik nr 9 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej- DOCdo pobrania
Załącznik nr 10 - Klauzula informacyjna RODO- DOCdo pobrania
Załącznik nr 11 - Oświadczenie RODO- DOCdo pobrania
 

Informacje dodatkowe:

Zapytania A do przetargu- DOCdo pobrania, Odpowiedzi A- DOCdo pobrania

Modyfikacja treści SIWZ- DOCdo pobrania
Poprawiony załącznik nr 5- DOCdo pobrania
Poprawiony załącznik nr 7- DOCdo pobrania

Zapytania B do przetargu- DOCdo pobrania, Odpowiedzi B- DOCdo pobrania
Zapytania C do przetargu- DOCdo pobrania, Odpowiedzi C- DOCdo pobrania
Zapytania D do przetargu- DOCdo pobrania, Odpowiedzi D- DOCdo pobrania
Poprawione zapytania D- DOCdo pobrania

 

Informacja z otwarcia ofert- DOCdo pobrania
 

Zawiadomienie o wyborze oferty- DOCdo pobrania
 


 

Wersja XML