Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

DE-4/36/4/p-6/2017 Dostawa sprzętu medycznego etap - 6

DE-4/36/4/p-6/2017, Janów Lubelski 2020.02.07

Przedmiot postępowania:

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu medycznego- etap 6 dla SPZZOZ w Janowie Lubelskim,

Więcej: DOCXdo pobrania
 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - DOCdo pobrania


Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia- ZIPdo pobrania
Załącznik nr 2 - Wzór oferty-DOCdo pobrania
Załącznik nr 2a - Formularz cenowy- XLSdo pobrania
Załącznik nr 3 - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania- DOCdo pobrania
Załącznik nr 4 - Wzór umowy- DOCdo pobrania
Załącznik nr 5 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej- DOCdo pobrania
Załącznik nr 6 - Klauzula informacyjna RODO- DOCdo pobrania
Załącznik nr 7 - Oświadczenie RODO- DOCdo pobrania

 

Informacje dodatkowe:

Modyfikacja treści SIWZ- DOCdo pobrania

Modyfikacja treści SIWZ 2-DOCdo pobrania


Zapytania A do przetargu- DOCdo pobrania, Odpowiedzi A- DOCdo pobrania
Zapytania B do przetargu- DOCdo pobrania, Odpowiedzi B- DOCdo pobrania
Zapytania C do przetargu- DOCdo pobrania, Odpowiedzi C- DOCdo pobrania
Zapytania D do przetargu- DOCdo pobrania, Odpowiedzi D- DOCdo pobrania
Zapytania E do przetargu- DOCdo pobrania, Odpowiedzi E- DOCdo pobrania
Zapytania F do przetargu- DOCdo pobrania, Odpowiedzi F- DOCdo pobrania
Zapytania G do przetargu- DOCdo pobrania, Odpowiedzi G- DOCdo pobrania
Zapytania H do przetargu- DOCdo pobrania, Odpowiedzi H- DOCdo pobrania
Zapytania I do przetargu- DOCdo pobrania, Odpowiedzi I- DOCdo pobrania
Zapytania J do przetargu- DOCdo pobrania, Odpowiedzi J- DOCdo pobrania

Informacja z otwarcia ofert- RTFdo pobrania
Poprawiona informacja z otwarcia ofert- RTFInformacja z otwarcia ofert - poprawiona dot zad nr 5.rtf
 

Zawiadomienie o wyborze oferty- DOCdo pobrania

Poprawione zawiadomienie o wyborze oferty- DOCdo pobrania
Poprawione zawiadomienie o wyborze oferty II- DOCdo pobrania
 

 

 

Wersja XML