Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

DE-4/34/15/2019 Dostawy cefalosporyn i leków

DE-4/34/15/2019, Janów Lubelski 2019.10.15

Przedmiot postępowania:

Przetarg nieograniczony na dostawy cefalosporyn i leków dla SPZZOZ w Janowie Lubelskim.

Więcej: DOCdo pobrania
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia -DOCdo pobrania

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia- Zadania od 1 do 8- ZIPdo pobrania
Załącznik nr 2 - Wzór oferty- DOCdo pobrania
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu- DOCdo pobrania
Załącznik nr 4 - Oświadczenie-grupa kapitałowa- DOCdo pobrania
Załącznik nr 5 - Wzór umowy- DOCdo pobrania
Załącznik nr 6 - Informacja RODO- DOCdo pobrania
Załącznik nr 7 - Oświadczenie RODO- DOCdo pobrania
 

Informacje dodatkowe:

Zapytania A do przetargu- DOCdo pobrania, Odpowiedzi A - DOCdo pobrania
Zapytania B do przetargu- DOCdo pobrania, Odpowiedzi B - DOCdo pobrania
Zapytania C do przetargu- DOCdo pobrania, Odpowiedzi C - DOCdo pobrania
Zapytania D do przetargu- DOCdo pobrania, Odpowiedzi D - DOCdo pobrania
Zapytania E do przetargu- DOCdo pobrania, Odpowiedzi E - DOCdo pobrania

 

Informacja z otwarcia ofert- DOCdo pobrania

Zawiadomienie o wyborze oferty- DOCdo pobrania
 

Wersja XML