Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wyniki on-line badań laboratoryjnych

Zapraszamy do korzystania z zakładki: "Wyniki badań" umożliwiającego dostęp do wyników on-line badań laboratoryjnych wykonywanych w naszych pracowniach.

Jak uzyskać dostęp do wyników on-line?

1. Prosimy w punkcie poboru badań odebrać indywidualny dla każdego pacjenta PIN  dostępowy do konta,
2. Na naszej stronie internetowej kliknąć zakładkę: "Wyniki badań" (prawy, górny róg strony) i zalogować się za pomocą numeru PESEL i uzyskanego PIN-u.

Wersja XML