Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Fotowoltaika- prace w toku....

Z przyjemnością informujemy, że realizacja projektu związana z termomodernizacją budynków szpitala ruszyła pełna parą.

Projekt pn. „Zmniejszenie zużycia energii w ramach termomodernizacji budynków SPZZOZ w Janowie Lubelskim”  jest dofinansowany w 94,88 % ze środków NFOŚiGW  .

Koszt całkowity projektu to 12 913 689,00  kwota dofinansowania kosztów kwalifikowanych to wartość:  10 847 862 zł. Projekt obejmuję budowę farmy fotowoltaicznej, termomodernizację budynków  w tym: wymianę okien, drzwi kaloryferów, modernizację sieci ciepłowniczej i ocieplenie ścian, a także   montaż  kolektorów słonecznych. Całość prac zostanie zakończona do końca 2021r.        

Obok szpitala  na działce o powierzchni 0,58 ha powstaje farma fotowoltaiczna o mocy 350 kWp  Dnia 05.09.2019r. podpisano umowę z Wykonawcą -  EKO-SOLAR Sp. z .o. o.   prace potrwają  do 23.11.2019 r.

Farma zabezpieczy potrzeby szpitala w wysokości ok. 30% zapotrzebowania na energię (w skali roku). Z dumą patrzymy na postępy prac i z niecierpliwością oczekujemy na efekt końcowy.

Wszystkim dziękujemy  za zaangażowanie w przygotowanie i realizację projektu.

 

 

 

 

Wersja XML