Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

DE-4/34/14/2019 Dostawy środków dezyfekcyjnych

DE-4/34/14/2019, Janów Lubelski 2019.09.16

Przedmiot postępowania:

Przetarg nieograniczony na dostawy środków dezyfekcyjnych dla SPZZOZ w Janowie Lubelskim.

Więcej: DOCdo pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - DOCdo pobrania


Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia- XLSXdo pobrania
Załącznik nr 2 - Wzór oferty- DOCdo pobrania
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu- DOCdo pobrania
Załącznik nr 4 - Oświadczenie-grupa kapitałowa- DOCdo pobrania
Załącznik nr 5 - Wzór umowy- DOCdo pobrania
Załącznik nr 6 - Informacja RODO- DOCdo pobrania
Załącznik nr 7 - Oświadczenie RODO- DOCdo pobrania

 

Informacje dodatkowe:

Zapytania A do przetargu-DOCdo pobrania, Odpowiedzi A- DOCdo pobrania

Informacja z otwarcia ofert- DOCdo pobrania

Zawiadomienie o wyborze oferty- DOCdo pobrania
 

Wersja XML

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Janowie Lubelskim
ul. Zamoyskiego 149
23-300 Janów Lubelski
tel. 15 84-36-611
fax 15 87-24-610
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 102150
w tym miesiącu: 3743
dzisiaj: 56

Polityka prywatności
Strona utworzona w standardzie WCAG 2.1