Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

DE-4/34/13/2019 Remont pomieszczeń szpitalnych

DE-4/34/13/2019, Janów Lubelski 2019.09.16

Przedmiot postępowania:

Przetarg nieograniczony na remont pomieszczeń szpitalnych dla SPZZOZ w Janowie Lubelskim.

Więcej: DOCdo pobrania


Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - DOCdo pobrania

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia-ZIPdo pobrania
Załącznik nr 2 - Wzór oferty- DOCdo pobrania
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu - DOCdo pobrania
Załącznik nr 4 - Oświadczenie o zatrudnieniu osób- DOCdo pobrania
Załącznik nr 5 - Wzór umowy- DOCdo pobrania
Załącznik nr 6 - Oświadczenie- grupa kapitałowa- DOCdo pobrania
Załącznik nr 7 - Klauzula informacyjna RODO- DOCdo pobrania
Załącznik nr 8 - Oświadczenie RODO- DOCdo pobrania

 

Ogłoszenie:

Informacja z otwarcia ofert- DOCdo pobrania
Zawiadomienie o wyborze oferty- DOCdo pobrania
 

Wersja XML