Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla naszego SOR

W dniu 15 października 2018 roku w Delegaturze Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Chełmie miało miejsce uroczyste podpisanie umowy o dofinansowanie projektu pn. „Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Janowie Lubelskim”.

    Projekt będzie realizowany w montażu finansowym: z  dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej  w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko w kwocie 421 753,00 zł oraz z udziałem środków powiatu janowskiego zabezpieczonych przez Radę Powiatu w Janowie Lubelskim w wysokości 74 427,00 zł. Łączna wartość projektu wynosi 496 180,00 zł.

Umowę podpisywał Minister Zdrowia Łukasz Szumowski oraz p.o. Dyrektora SP ZZOZ w Janowie Lubelskim Renata Ciupak.

W ramach projektu zostanie zakupiony następujący sprzęt medyczny dla oddziału: 
2 kardiomonitory, 2 defibrylatory respirator, aparat USG, 15 pomp infuzyjnych, aparat do podgrzewania płynów, analizator parametrów krytycznych, pulsoksymetr, kapnograf, elektryczne urządzenie do ssania, zestaw do trudnej intubacji, 4 podstawowe zestawy do intubacji i wentylacji.

    Dzięki realizacji projektu  nastąpi znacząca poprawa szybkości i skuteczności czynności  ratunkowych  w stosunku do pacjentów w stanach zagrożenia życia i zdrowia, korzystających z pomocy Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.

 

 

Wersja XML