Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

DE-4/36/1-p2/2016 Termomodernizacja budynków szpitala

DE-4/36/1-p2/2016, Janów Lubelski 2019.09.06

Przedmiot postępowania:

Przetarg nieograniczony na termomodernizację budynków szpitala dla SPZZOZ w Janowie Lubelskim,

Więcej: DOCdo pobrania


Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - DOCdo pobrania


Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia- część I- 001do pobrania, część II- 002do pobrania, część III- 003do pobrania
Załącznik nr 2 - Wzór oferty- DOCdo pobrania
Załącznik nr 2a - Załącznik do formularza oferty- XLSXdo pobrania
Załącznik nr 3 - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania- DOCdo pobrania
Załącznik nr 4 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu- DOCdo pobrania
Załącznik nr 5 - Wykaz robót-  DOCdo pobrania
Załącznik nr 6 - Wykaz osób-  DOCdo pobrania
Załącznik nr 7 - Oświadczenie o zatrudnieniu osób-  DOCdo pobrania
Załącznik nr 8 - Wzór umowy-  DOCdo pobrania
Załącznik nr 8a - Harmonogram robót załącznik do wzoru umowy-  DOCXdo pobrania
Załącznik nr 9 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej- DOCdo pobrania
Załącznik nr 10 - Klauzula informacyjna RODO- DOCdo pobrania
Załącznik nr 11 - Oświadczenie RODO- DOCdo pobrania
 

Informacja z otwarcia ofert - DOCdo pobrania
 

Zawiadomienie o wyborze oferty- DOCdo pobrania
 

 

 

 

Wersja XML