Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

OGŁOSZENIA O KONKURSACH


Konkurs na stanowisko Z-cy Dyrektora ds. lecznictwa Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Janowie Lubelskim, ul Zamoyskiego 149, 23-300 Janów Lubelski

 

Data ogłoszenia: 2019-12-12

Termin składania dokumentów: 2019-12-30

Miejsce składania dokumentów:  Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie SP ZZOZ w Janowie Lubelskim pok. nr 35 lub przesłać za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do sekretariatu SP ZZOZ w Janowie Lubelskim) na adres: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Janowie Lubelskim ul. Zamoyskiego nr 149 23-300 Janów Lubelski w zamkniętej kopercie z adnotacją: „Konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Janowie Lubelskim" wraz z podaniem na kopercie imienia i nazwiska, adresu i numeru telefonu kontaktowego kandydata na stanowisko objęte konkursem. Oferty należy składać do dnia 30.12.2019 r. do godz. 13:00. Oferty, które wpłyną do SP ZZOZ w Janowie Lubelskim po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Załącznik: Treść ogłoszenia:PDFdo pobrania (677,35KB)
 

 


 

 

 

Wersja XML