Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zaproszenia do składania ofert


DE-4/34/ZO-5/2021, Janów Lubelski 2021.11.18

Przedmiot postępowania:

Zaproszenie do składania ofert na dostawy odczynników do mikrobiologii z dzierżawą analizatora dla SPZZOZ w Janowie Lubelskim

Więcej: DOCdo pobrania
 

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia- DOCdo pobrania
Załącznik nr 2 - Formularz oferty - DOCdo pobrania
Załącznik nr 3 - Oświadczenie wykonawcy- DOCXdo pobrania
Załącznik nr 4 - Wzór umowy- DOCdo pobrania
Załącznik nr 5 - Klauzula informacyjna-  DOCdo pobrania

 

Zapytania A- DOCdo pobrania, Odpowiedzi A-  DOCdo pobrania

Zawiadomienie o wyborze o oferty- DOCdo pobrania
 


DE-4/34/ZO-4/2021, Janów Lubelski 2021.11.08

Przedmiot postępowania:

Zaproszenie do składania ofert na dostawy akcesoriów komputerowych dla SPZZOZ w Janowie Lubelskim

Więcej: DOCdo pobrania
 

Załącznik nr 1 - Formularz oferty - DOCdo pobrania
Załącznik nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia - DOCdo pobrania
Załącznik nr 2a- Formularz cenowy - XLSXdo pobrania
Załącznik nr 3 - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia-  DOCXdo pobrania
Załącznik nr 4 - Wzór umowy- DOCdo pobrania
Załącznik nr 5 - Wykaz dostaw- DOCdo pobrania
Załącznik nr 6 - Klauzula-informacyjna-  DOCXdo pobrania

 

Zawiadomienie o wyborze oferty- DOCdo pobrania
 

Wersja XML