Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zaproszenia do składania ofert


DE-4/34/ZO-2/2022, Janów Lubelski 2022.03.17

Przedmiot postępowania:

Zaproszenie do składania ofert na dostawy materiałów do dializ z dzierżawą aparatów dla SPZZOZ w Janowie Lubelskim

Więcej: DOCdo pobrania (76,00KB)
 

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia- DOCdo pobrania (50,00KB)
Załącznik nr 1a- Parametry techniczne aparatów- DOCdo pobrania (95,50KB)
Załącznik nr 2 - Formularz oferty - DOCdo pobrania (36,00KB)
Załącznik nr 3 - Oświadczenie wykonawcy- DOCXdo pobrania (16,26KB)
Załącznik nr 4 - Wzór umowy- DOCdo pobrania (76,50KB)
Załącznik nr 5 - Klauzula informacyjna-  DOCdo pobrania (50,50KB)

 


DE-4/34/ZO-1/2022, Janów Lubelski 2022.02.03

Przedmiot postępowania:

Zaproszenie do składania ofert na dostawy akcesoriów do urządzeń operacyjnych dla SPZZOZ w Janowie Lubelskim

Więcej: DOCdo pobrania (72,00KB)
 

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia- ODSdo pobrania (5,33KB)
Załącznik nr 2 - Formularz oferty - DOCdo pobrania (35,00KB)
Załącznik nr 3 - Oświadczenie wykonawcy- DOCXdo pobrania (18,25KB)
Załącznik nr 4 - Wzór umowy- DOCdo pobrania (66,00KB)
Załącznik nr 5 - Klauzula informacyjna-  DOCdo pobrania (49,50KB)

Zawiadomienie o wyborze oferty- DOCdo pobrania (36,00KB)
 

Wersja XML