Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

DE-4/34/9/2019 Dostawy odczynników do biochemii i hematologii z dzierżawą analizatorów

DE-4/34/9/2019, Janów Lubelski 2019.06.27

Przedmiot postępowania:

Przetarg nieograniczony na dostawy odczynników do biochemii i hematologii z dzierżawą analizatorów dla SPZZOZ w Janowie Lubelskim,

Więcej: DOCdo pobrania


Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - DOCdo pobrania
Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia-  - DOCdo pobrania
Załącznik nr 2 - Wzór oferty- DOCdo pobrania
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu- DOCdo pobrania
Załącznik nr 4 - Oświadczenie-grupa kapitałowa- DOCdo pobrania
Załącznik nr 5 - Wzór umowy-  DOCdo pobrania
Załącznik nr 6 - Informacja RODO- DOCdo pobrania
Załącznik nr 7 - Oświadczenie RODO- DOCdo pobrania

 

Informacja z otwarcia ofert- DOCdo pobrania
 

Zawiadomienie o wyborze ofert- DOCdo pobrania
 

Wersja XML