Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

DE-4/34/8/2019 Wykonanie adaptacji - budynku kuchni na potrzeby administracyjno biurowe

DE-4/34/8/2019, Janów Lubelski 2019.06.19

Przedmiot postępowania:

Przetarg nieograniczony na wykonanie adaptacji - budynku kuchni na potrzeby administracyjno biurowe dla SPZZOZ w Janowie Lubelskim,

Więcej: DOCdo pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - DOCdo pobrania

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia- ZIPdo pobrania
Załącznik nr 2 - Wzór oferty- DOCdo pobrania
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu - DOCdo pobrania
Załącznik nr 4 - Oświadczenie- spełnienie warunków- DOCdo pobrania
Załącznik nr 5 - Wykaz wykonanych robót- DOCdo pobrania
Załącznik nr 6 - Wykaz osób- DOCdo pobrania
Załącznik nr 7 - Oświadczenie o zatrudnieniu osób- DOCdo pobrania
Załącznik nr 8 - Wzór umowy- DOCdo pobrania
Załącznik nr 9 - Oświadczenie- grupa kapitałowa-  DOCdo pobrania
Załącznik nr 10 - Klauzula informacyjna RODO- DOCdo pobrania
Załącznik nr 11 - Oświadczenie RODO- DOCdo pobrania

 

Informacja z otwarcia ofert- DOCdo pobrania
Zawiadomienie o wyborze oferty-DOCdo pobrania
 

Wersja XML