Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

DE-4/36/4/p-2/2017 Dostawa agregatu prądotwórczego

DE-4/34/4/p-2/2019, Janów Lubelski 2019.05.24

Przedmiot postępowania:

Przetarg nieograniczony na dostawę agregatu prądotwórczego dla SPZZOZ w Janowie Lubelskim,

Więcej: DOCdo pobrania
 


Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - DOCdo pobrania

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia-  DOCXdo pobrania
Załącznik nr 1a - Opis przedmiotu zamówienia-dokumentacja techniczna- ZIPdo pobrania
Załącznik nr 2 - Formularz oferty- DOCdo pobrania
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu- DOCdo pobrania
Załącznik nr 3a - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu- DOCdo pobrania
Załącznik nr 4 - Wzór umowy-  DOCdo pobrania
Załącznik nr 5 - Oświadczeni egrupa kapitałowa-  DOCdo pobrania
Załącznik nr 6 - Informacja RODO- DOCdo pobrania
Załącznik nr 7 - Oświadczenie RODO- DOCdo pobrania
 

Informacje dodatkowe:


Zapytania A do przetargu: DOCdo pobrania, Odpowiedzi A: DOCdo pobrania
Zapytania B do przetargu: DOCdo pobrania, Odpowiedzi B: DOCdo pobrania
Zapytania C do przetargu: DOCdo pobrania, Odpowiedzi C: DOCdo pobrania
Zapytania D do przetargu: DOCdo pobrania, Odpowiedzi D: DOCdo pobrania
Zapytania E do przetargu: DOCdo pobrania, Odpowiedzi E: DOCdo pobrania


Wyjaśnienia do SIWZ: DOCdo pobrania
 

Informacja z otwarcia ofert- DOCdo pobrania
 

Zawiadomienie o wyborze oferty- RTFdo pobrania
 

Wersja XML