Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

DE-4/34/6/2019 - Przetarg nieograniczony na dostawy płynów infuzyjnych i leków

DE-4/34/6/2019, Janów Lubelski 2019.05.09

Przedmiot postępowania:

Przetarg nieograniczony na dostawy płynów infuzyjnych i leków dla SPZZOZ w Janowie Lubelskim,

Więcej: DOCdo pobrania
 


Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - DOCdo pobrania
Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia- Zadania 1-14 - ZIPdo pobrania
Załącznik nr 2 - Wzór oferty- DOCdo pobrania
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu- DOCdo pobrania
Załącznik nr 4 - Oświadczenie-grupa kapitałowa- DOCdo pobrania
Załącznik nr 5 - Wzór umowy-  DOCdo pobrania
Załącznik nr 6 - Informacja RODO- DOCdo pobrania
Załącznik nr 7 - Oświadczenie RODO- DOCdo pobrania

 

Informacje dodatkowe:


Zapytania A do przetargu:DOCdo pobrania , Odpowiedzi A: DOCdo pobrania
Zapytania B do przetargu: DOCdo pobrania, Odpowiedzi B: DOCdo pobrania
Zapytania C do przetargu: DOCdo pobrania, Odpowiedzi C: DOCdo pobrania
Zapytania D do przetargu: DOCdo pobrania, Odpowiedzi D: DOCdo pobrania
Zapytania E do przetargu: DOCdo pobrania, Odpowiedzi E: DOCdo pobrania
 

Informacja z otwarcia ofert- DOCdo pobrania
 

Zawiadomienie o wyborze ofert- DOCdo pobrania
 

 

 

 

 

Wersja XML

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Janowie Lubelskim
ul. Zamoyskiego 149
23-300 Janów Lubelski
tel. 15 84-36-611
fax 15 87-24-610
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 102167
w tym miesiącu: 3760
dzisiaj: 73

Polityka prywatności
Strona utworzona w standardzie WCAG 2.1