Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zapytania ofertowe

Znak Spr. DE-4/36/1-p2/zo1/2016                                                                                                                  Janów Lubelski dn. 23.03.2020 r.

 

Zapytanie ofertowe

 na usługę: „Nadzór nad robotami budowlanymi” dla realizacji inwestycji  pn. „Termomodernizacji budynków szpitala” 

 więcej:  DOCXdo pobrania

Załącznik nr 1-  opis przedmiotu zamówienia- ODTdo pobrania
Załącznik nr 2 - formularz oferty- DOCXdo pobrania
Załącznik nr 2 a - do formularza oferty - wykaz osób- DOCdo pobrania
Załącznik nr 3 - oświadczenie o spełnianiu  warunki udziału w postępowaniu- DOCXdo pobrania
Załącznik nr 4 - oświadczenie o braku podstaw wykluczenia- DOCXdo pobrania
Załącznik nr 5 - wzór umowy- DOCdo pobrania
Załącznik nr 6 - klauzula informacyjna- DOCXdo pobrania

 

Informacja:

Zawiadomienie o wyborze oferty- DOCdo pobrania
 

 

 

Wersja XML