Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Oddział Ginekologiczno - Położniczo - Noworodkowy

LEKARZ KIERUJĄCY ODDZIAŁEM

lek. med. Anna Chojecka - Tokarska – specjalista w dziedzinie ginekologii i położnictwa,

 

 

ZASTĘPCA LEKARZA KIERUJĄCEGO D/S NOWORODKÓW

lek. med. Edyta Robak – specjalista w dziedzinie pediatrii, specjalista w dziedzinie neonatologii.

 

LEKARZE

lek. med. Roman Kaproń – specjalista w dziedzinie ginekologii i położnictwa,

lek. med. Irmina-Buda-Kuszewska – specjalista w dziedzinie ginekologii i położnictwa,

lek. med. Alicja Gębala – specjalista w dziedzinie ginekologii i położnictwa,

lek. med. Irena Sidor – specjalista w dziedzinie ginekologii i położnictwa,

 

POŁOŻNA ODDZIAŁOWA

mgr Grażyna Szabat – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa położniczego.

 

KONTAKT Z ODDZIAŁEM

Lekarz kierujący oddziałem

15 8436620

Położna Oddziałowa

15 8436623

Gabinet lekarski /Ginekologia/

15 8436622

Gabinet lekarski /Noworodki/

15 8436621

Gabinet lekarski /Trakt porodowy/

15 8436627

Dyżurka położnych /Ginekologia/

15 8436625

Dyżurka położnych /Noworodki/

15 8436624

Sala porodowa

15 8436626

Położnicza izba przyjęć

15 8436392

 

LOKALIZACJA:

Blok A I piętro – pion ginekologii, patologii ciąży i położnictwa

Blok D I piętro – pion noworodkowy, sala aseptyczna, sala przedporodowa, trakt porodowy

Wejście główne przez blok C oraz przez blok A od strony izby przyjęć. JPEGschemat.jpeg (151,19KB)

 

SPECYFIKA ODDZIAŁU :

Liczba łóżek ginekologia12,

Liczba łóżek położnictwo: 6,

Liczba łóżek noworodki: 6.

Oddział wykonuje świadczenia z zakresu ginekologii oraz położnictwa i neonatologii, a zwłaszcza:

-leczenie zaburzeń w przebiegu ciąży,

-opieka okołoporodowa,

-opieka poporodowa nad matką i noworodkiem,

-leczenie zachowawcze i zabiegowe chorób układu rodnego, m.in. operacje narządu rodnego drogą brzuszną, pochwową i laparoskopową, operacje wypadania narządu rodnego i nietrzymania moczu, 

-histeroskopie diagnostyczne i zabiegowe i inne.

Oddział posiada w części położniczej trakt porodowy składający się z sali porodowej i sali cięć cesarskich oraz salę porodu rodzinnego wyposażoną w sprzęt umożliwiający tzw. poród rodzinny. Ponadto oddział wyposażony jest w sprzęt diagnostyczny (aparat USG, aparaty KTG ).

Przy oddziale prowadzona jest przez położne bezpłatna "Szkoła Rodzenia" obejmująca swym zakresem zajęcia teoretyczne i ćwiczenia dla kobiet ciężarnych mające na celu przygotowanie do porodu i przyszłego macierzyństwa.

Oddział Ginekologiczno – Położniczo - Noworodkowy ściśle współpracuje z:

-Z Pracownią Diagnostyki Obrazowej, w szczególności z pracownią tomografu komputerowego, w celu przeprowadzenia szybkiej i dokładnej diagnostyki problemu zdrowotnego pacjenta,

-Z Blokiem Operacyjnym w ramach wykonywania  operacji ginekologicznych;

-Z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii w zakresie znieczulania pacjentów do zabiegu i leczenia pacjentów z zagrożeniem życia,

W Szpitalu funkcjonuje poradnia ginekologiczno – położnicza, która umożliwia kontynuację leczenia pacjentek wypisanych z oddziału.

Opiekę poszpitalną nad noworodkiem sprawuje poradnia neonatologiczna i poradnia urazowo – ortopedyczna w zakresie badania bioder.

Wersja XML